Miś ICECREAMS

DIR/DP: JAN WIKARSKI
CLIENT: LODY MIŚ
PRODUCTION: JAN WIKARSKI