Father and dughter

Dir/DP: Jan Wikarski
Cast: Arkadiusz Kos
Year: 2023

Jan wikarski director of photography father nad doughter
Jan Wikarski Father and doughter filmmaker
Jan Wikarski Father and doughter filmmaker
Jan Wikarski Father and doughter filmmaker
Jan Wikarski Father and doughter filmmaker